Home
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Christmas Cards
Our Home
Brems i Viborg
Brems Bilen
Jakob Brems
Giødesen
Brems i Viborg

Julius Brems (1854-1924) fødtes som søn af kleinsmed A.L. Brems, Viborg og overtog i 1879 dennes jernvarefabrik, hvorfra han viste at han var en usædvanlig teknisk begavelse, iderig, nysgerrig, fingersnild, rastløs og - desværre også - med en minimal interesse for økonomi !.

Brems fik sit virke i dansk industris barndom og hans bedrifter er mange: Først blev han pengeskabsfabrikant og konstruerede dobbeltvæggede pengeskabe, som han udtog patent på. Det blev til talrige modeller, men han blev til sidst udkonkurreret af et tysk firma.

Sideløbende med pengeskabene fremstillede fabrikken kirketal til salme tavlerne, hvilket gav en pæn indtægt til virksomhedens udvikling.

Senere fik han agentur på symaskiner og lod Laura - sin 12 årige datter - instruere byens damer i brugen.

Brems havde et utal af ideer og anvendte megen tid på at konstruere en evighedsmaskine. Mere jordnære var hans planer for et telefonselskab og for et elektricitetsværk i byen, men begge blev afvist af byrådet, der ikke var interesseret.

Omkring 1880'ernes slutning hørte han fra England om konstruktionen af den moderne cykel med lige store hjul.

Han gik straks igang og grundlagde landets første cykelfabrik. Her producerede han både herre-, dame- og børnemodeller, samt hurtige racercykler, hvorpå cykelryttere på både landevej og bane fejrede triumfer.

Årsproduktionen toppede ved mellem 5 og 600 cykler, men da serieproduktion kedede Brems blev fabrikken lukket inden århundredskiftet.

Længe inden da var Brems gået igang med at eksperimentere med den larmende eksplotionsmotor. Først konstruerede han en motorcykel som dog var livsfarlig at køre på.

Han blev nu klar over at man i udlandet var i den spæde opstart af bilfabrikation. Da han ønskede at være med, sendte han to af sine sønner - Jakob og Aage - på en længere cykeltur, nemlig til det østlige tyskland. Her fik de arbejde på en nyanlagt tysk-fransk bilfabrik i Eisenach. Det de lærte om dagen blev nedskrevet om aftenen og efter 8 måneder havde de opnået hvad de kom efter og cyklede hjem igen. Her begyndte de sammen med faderen konstruktionen af deres første bil i begyndelsen af 1899. Den blev præsenteret for de undrende viborgensere den 5. juni 1900.

Herefter drog Jakob Brems på præsentationstur til København. Her blev Politikens redaktør Henrik Cavling inviteret med på en tur på Lyngbyvej. Køreturen resulterede i Danmarks først færdselsbøde for at skræmme hestene.

I Viborg grundlagdes nu Danmarks første bilfabrik, hvor familien ialt fremstillede 8 biler. De var alle forskellige og blev solgt for omkring 2000 Kr pr. stk., hvilket også inkluderede førerbeviset fra Brems. Denne pris pr. bil var dog ikke nok til at holde fabrikken igang og den lukkede i 1908

På 107 års-dagen for den første køretur kørte så Brems Model 1 igen d. 5 juni 2007, dog ikke den originale model, men en rigtig vellavet kopi (eller rettere 2). Læs her

Se også Viborgs Georg Gearløs

Julius Brems og sønnerne Jakob og Aage - foran Krokodille Pavillonen i Stensballe nær Horsens år 1900. På trappen Jakob, Aage til højre og Julius Brems sidder i motorvognen.

Julius Th. Brems & Pernille (f. Kjær) fik 6 børn - her den stolte far med de fire sønner Aage, Jakob, Holger og Hans. Af døtrer havde de Ida og Laura.

Julius Th. Brems med sit 2. barnebarn - Halrald - søn af Aage & Paula.